KS50656G

Bread box and canister set of 5 pcs

  • Material: Iron

Bread box and canister set of 5 pcs

Material:   bamboo, iron powder coating

 

Canister set of 3pcs                   Bread box-large  

KS50656A                                      KS50656E

Size: dia.11X14 cm                       Size: 42.5x23x13 cm


Bread box -small                             

KS50656F                              

Size: 30.5x18x13 cm