KE0343W

Bathroom set of 6pcs

  • Material: Stainless steel

Bathroom set of 6pcs

Material: SS 202 in champagne gold painting


Soap dish                                    Soap dispenser

KE0343A                                       KE0343B

Size: dia.11x2 cm                          Size: dia.5.6x18.6 cm

 

Tumbler                                       Toilet brush holder

KE0343C                                      KE0343E

Size: dia.6.6x9.9 cm                      Size: dia.10.3x37.8 cmCotton holder                               Tooth brush holder

KE0343C                                       KE0343D

Size: dia.6.6x9.9 cm                       Size: dia.6.6x10 cm