KE0094V

Bathroom set of 5pcs

  • Material: Stainless steel

Bathroom set of 5pcs

Material: SS 202 in champagne gold painting


Soap dish                                    Soap dispenser

KE0094A                                      KE0094B

Size: 10x10x2.5 cm                       Size: 7.1x7.1x16.4 cm

 

Tumbler                                       Toilet brush holder

KE0094C                                      KE0370E

Size: 7.1x7.1x11.70 cm                  Size: 7.8x7.8x35 cm


Tooth brush holder                             

KE0094D                              

Size: 7.1x7.1x11.7 cm